Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Bike team JABKOTY o.s.

Na Tržišti 546

34506

Kdyně

nacelnik@jabkoty.cz

+420 776730630

 manager@jabkoty.cz

 +420 608761567

Navigace

Obsah

  PRAVIDLA K MTB SPRINTU  JABKOTY´S MILE 2015 
 
 Podmínky a regule závodu 
 
Jedná se o sprintový závod horských kol. Závod se jede za plného silničního provozu, každý je povinen dodržovat pravidla stanovená silničním zákonem. Každý závodník svojí registrací potvrzuje souhlas s regulemi závodu a stvrzuje, že se jimi bude řídit. Zároveň přihlášením prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a startuje na vlastní nebezpečí.  Doporučujeme individuální zdravotní prohlídku, odpovídající úrazové pojištění. Pro účastníky dlouhé tratě připojištění do zahraničí a pojištění odpovědnosti za škody způsobené druhým osobám v ČR. 
 
 Po celou dobu závodu je každý účastník povinen řídit se pokyny pořadatelské služby a pořadatelů na trati. Během závodu dodržovat vyznačenou trasu, mít připevněné startovní číslo a elektronický čip (ten odevzdat v cíli pořadatelům, jinak nebude klasifikován). Každý závodník je povinen mít  na hlavě řádně připevněnou funkční bezpečnostní přilbu- nedodržení podléhá okamžité diskvalifikaci ze strany pořadatele. Závodník mladší 18 let (v době závodu) musí při prezenci předložit souhlas zákonného zástupce se souhlasem na účasti v závodě.
Každý zaregistrovaný závodník stvrzuje osobní souhlas s těmito podmínkami zaplacením startovného.  
Pořadatel se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládáno ve smyslu platných zákonů a že nebudou poskytnuty třetí osobě. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům během celé doby průběhu závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy, pokud k tomu bude nucen nepředvídatelnými okolnostmi. V případě, že by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci neovlivnitelného pořadatelem, např. živelná pohroma, přírodní katastrofa či zdravotní epidemie, se startovné nevrací.
 
 
Na závěr prosba pořadatele:
 
Během doby konání závodu se chovejte jako sportovci, buďte ohleduplní k soupeřům i lidem pohybujícím se po trase závodu. Neznečišťujte životní prostředí, pohybujte se výhradně po vyznačených úsecích a na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti. Rádi bychom tento závod pořádali také v létech příštích.  Děkujeme !!!